Stil, flärd och sann glädje

Är resor en mänsklig rättighet?

Resor anses faktiskt vara en mänsklig rättighet. Men inte på det sätt som du kanske tänker dig nu. Det handlar om att ingen ska förvägras rätten att resa i sitt eget land. Om du bor i Umeå och vill åka till Uppsala så har du rätt att göra det. Kan du ordna med färdmedel så är det fritt fram. Det är en mänsklig rättighet.

Resor av lyxigt slag som handlar om att ta semester, bo på hotell och upptäcka något nytt blir alltmer vanligt även bland grupper som tidigare inte haft råd med den här typen av aktiviteter. I Sverige kan vi nog säga att denna typ av resande ses som en form av rättighet.

När influencers delar med sig av sina spännande upplevelser så vill läsarna leva likadant. Sedan kanske det inte blir en resa till den privata villan i Frankrike så som influencern gör. Det blir snarare lunch på en skärgårdsbåt eller kanske en cykeltur till Danmark.

Resande kan ses som en form av rättighet som vi har om möjligheten ges. Vi människor har alltid rört på oss av olika skäl. Om du behöver resa i jobbet så kan du ju inte se någon anledning till varför detta inte skulle vara möjligt.

Det politiska klimatet styr dock åt ett annat håll. Det planeras särskilda rättigheter i enlighet med hur klimatvänligt du lever. Om du kör för mycket bil i framtiden kan det leda till avgifter såväl som förbud för dig att flyga utomlands. Det kan vara väl värt att tänka på om du ser resandet som en mänsklig rättighet. Då är det kanske dags att hitta ett politiskt parti som tänker likadant!