Stil, flärd och sann glädje

Massage kan ge dig äkta glädje i livet

Om du fokuserar på produktivitet är du inte ensam. Du jagar för att hinna med jobb och allt annat som du ser som måsten. Men har du tänkt på att det kanske kan vara klokt att ta en paus från dessa måsten och göra något som ger dig äkta i livet, massage!

Massagen har överlevt historiens olika trender och är fortsatt en hälsopraxis som accepteras av modern såväl som alternativ medicin. Du kan jobba med spännande metoder som till exempel en TENS apparat eller massagepistol eller så kan du välja hands on med äkta svensk massage på en klinik.

Höj lyckan med massage

Det finns saker som du blir glad av omedelbart. Ett tält på biltaket kan ge glädje för en utflykt och sedan varje gång du tänker tillbaka på äventyret. Med hemmagjord slush har du lycka för en stund. Med massage får du lycka från första taget och vidare under dagen och veckan då du är mer avslappnad och välmående.

Från det ögonblick vi föds spelar fysisk kontakt en avgörande roll för vår utveckling och känslomässiga välbefinnande. Massage, som är en metod för strukturerad terapeutisk beröring, kan utlösa frisättningen av endorfiner, som är kroppens naturliga “må-bra”-hormoner. Denna kemikaliefrisättning sänker stressnivåerna och skapar en känsla av eufori, som liknar glädjen efter ett bra träningspass.

massage hand

Stress-lindrande samband

Stress är en motsats till lycka. Det stramar musklerna, försvårar tänkandet och kan leda till en spiral av negativa känslor. Massage bekämpar detta direkt genom att aktivera kroppens avslappningssvar genom det parasympatiska nervsystemet.

Eftersom massagen lugnar spända muskler minskar de också på utsöndringen av kortisol, ett stresshormon, och stör därigenom stressreaktionen och låter en känsla av lugn och belåtenhet skölja över kroppen. Det här kan beskrivas som lycka!

Ökar serotonin och dopamin

Massage sänker inte bara det dåliga – det ökar det goda. Studier har visat att massagebehandling kan öka nivåerna av serotonin och dopamin i kroppen. Serotonin fungerar som en stämningsstabilisator, och dess ökning är förknippad med en minskning av depression och ångest. Dopamin är kopplat till känslor av njutning och belöning vilket kan höja ditt humör och skapa en naturlig high.

Mindfulness och kroppsmedvetenhet

Under en massage, när du fokuserar på beröringskänslan och terapeutens rörelser, dras du in i nuet. Denna mindfulness kan bryta cirkeln av kronisk oro och negativa tankemönster som ofta plågar våra sinnen. Massage uppmuntrar en fullständig sensorisk upplevelse, vilket möjliggör en form av meditation som kan leda till en djupare känsla av lycka och frid.

benmassage

En självvårdsritual

Att delta i regelbunden massagebehandling är en handling av egenvård, som stärker ditt självvärde och bekräftar vikten av att ta tid för dig själv. Detta kan leda till förbättrad självkänsla, som ofta åtföljs av större total lycka. Att veta att du gör något bra för ditt sinne och kropp kan ge en tillfredsställande känsla av kontroll över ditt välbefinnande.

Den sociala komponenten

Även om massage i första hand är ett fysiskt ingrepp har den också ett socialt inslag. Interaktionen med en massageterapeut kan bidra till en känsla av anknytning och komfort, särskilt i form av stödjande beröring. För individer som kan uppleva ensamhet eller isolering kan detta vara särskilt påverkande, och ge en mänsklig anslutning som ger näring åt själen.

 

Lyckan som härrör från massage är mångfacetterad, rotad i både fysiologiska effekter och den psykologiska komforten av vårdande beröring. Som en del av ett holistiskt förhållningssätt till hälsa kan det vara en transformerande praxis att införliva regelbunden massage i ditt liv, som främjar en varaktig känsla av glädje och belåtenhet.

Så nästa gång du funderar på hur du ska öka din lycka ska du komma ihåg att ibland ligger svaret inte i yttre prestationer, utan i att ta dig tid att ligga ner, andas och låta en massageterapeuts helande händer vägleda dig till ett lyckligare tillstånd i livet!