Stil, flärd och sann glädje

Skydda barnens öron på konserten!

Små barn kan komma med på konsert men tänk på att volymen ofta är alldeles för hög för vad som kan anses vara säkert för barn. Det finns smarta hörkåpor att använda. Dessa kommer att dämpa ljudet så att det inte blir farligt för barnet att befinna sig nära en av de högtalare som finns på konserter inomhus och utomhus.

Sätt ett gott exempel

Som vuxen behöver du också skydda din hörsel. Ibland kan barn tycka att det är helt omöjligt att ha hörlurar på sig när ingen annan har det. Om du tar på dig hörselskydd så är chansen större att ditt barn vill göra samma sak. Dessutom så kan du ju förklara varför det är så viktigt att ha hörselkåporna på.

Om barnet vägar ha hörselkåpor på så får du se på möjligheten till en plats lite längre bort från högtalare. På så vis blir det inte de höga ljudnivåer som kan vara farliga för dig och ditt barn.