Stil, flärd och sann glädje

Är utomhuskonserter bättre än de som är inomhus?

Det finns möjlighet att höra musik utomhus men när de största artisterna underhåller är det inte säkert att du har något val. Men spelar det egentligen någon roll om en konsert är utomhus eller inomhus? Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen.

Fördelar med utomhuskonserter

När en konsert hålls utomhus finns det ofta plats för många fler åskådare. Om du inte vill trängas längst fram framför scenen så kan du uppskatta möjligheten att backa lite och få mer utrymme. Utomhus har du gott om frisk luft. Om du oroar dig för att komma för nära andra människor som kan ha aptji och annat smittsamt så trivs du antagligen bättre på utomhusarenan.

På en gräsmatta blir det lite som camping. Är det festival kanske du kan höra musiken från ditt taktält på bilen!

Fördelar med inomhuskonserter

När en konsert är inomhus så får du god akustik förutsatt att arenan är till för konserter. Dessutom är det ju skönt att kunna höra musiken utan tanke om väder. Regnar det så är det ingen i publiken som blir blöt och förkyld. Något att tänka på för dig som tänker att inomhuskonserter inte är lika hälsosamma som de som är utomhus!